Federatia Romana de Scrabble
Fédération Roumaine de Scrabble
Federaţia
Română
de
Scrabble
Ziua Internationala a Francofoniei - 
- eveniment organizat de OIF
Journée internationale de la francophonie - 
- événement organisé par l'OIF

Ziua internaţională a francofoniei: 20 martie
Journée internationale de la francophonie: 20 mars

Federaţia Română de Scrabble, in colaborare cu Liga de cooperare cultural-stiintifică România-Franţa şi cu Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, organizează o manifestare dedicată acestui eveniment, pentru promovarea jocului de scrabble în limba franceză. Manifestarea este deschisă tuturor amatorilor de scrabble.
La Fédération Roumaine de Scrabble, en collaboration avec la Ligue de coopération culturelle-scientifique Roumanie-France et avec le Palais National des Enfants de Bucarest, organise une manifestation dédiée à cet événement, pour la promotion du scrabble en français. La manifestation est ouverte à tous les amateurs de ce jeu.

Locul evenimentului è Palatul Naţional al Copiilor
B-dul Tineretului 8-10, sector 4, Bucuresti
ç Lieu de l'événement

Programul manifestării
Programme de la manifestation
Durata
Durée
Cum se joacă scrabble DUPLICAT ?

20 martie / 20 mars:

10.00: Semnificaţia Zilei internaţionale a francofoniei /
            Signification de la Journée internationale de la francophonie

11.00: Partida mondială a tinerilor francofoni - Scrabble duplicat (partidă demonstrativă) /
            Partie mondiale des jeunes francophones - Scrabble duplicate (partie démonstrative)


1 h


2 h
Regulament
 
Tutorial
 
  Programul etapei:
20-21 martie / 20-21 mars :

           Campionatul Naţional de Scrabble Francofon (CNSF) - etapa 1 /
           Championnat National de Scrabble Francophone (CNSF) - étape 1
(5 partide de scrabble duplicat, începând de sâmbătă, 20.03, orele 14:00 /
 5 parties de scrabble duplicate, à partir de samedi, 20.03, à 14:00 h)


2 zile /
2 jours
Partida 1: 20.03, h 14:00
Partida 2: 20.03, h 17:00
Partida 3: 21.03, h 10:00
Partida 4: 21.03, h 14:00
Partida 5: 21.03, h 16:00

  • Informaţii suplimentare şi înscrieri / Renseignements supplémentaires et inscriptions:
    (fără taxă şi fără nici o formalitate / sans taxe et sans formalités)
Claudia Mihai, tel. 021-250.94.94
frscrabble@hotmail.com
  • Dicţionarul de referinţă, la toate competiţiile în limba franceză /
    Dictionnaire de référence, à toutes les compétitions francophones:
L'Officiel du Jeu Scrabble  
(ODjS), Ed. Larousse, 2003.
  • Legături utile / Liens utiles:

F.R. Scrabble organizează anual şi si alte competiţii oficiale sau open în limba franceză. Cel mai important dintre aceste evenimente este Festivalul Internaţional de Scrabble Francofon al României. De asemenea, lotul naţional de scrabble francofon al României participă anual la Campionatele Mondiale de Scrabble Francofon. Vezi Calendarul sportiv 2004 al F.R. Scrabble. Pentru a participa la competiţiile oficiale, trebuie să vă înscrieţi într-unul dintre cluburile sportive afiliate. Pentru competiţiile open, este de ajuns... să veniţi să participaţi!